Neem contact op

Wilt u extra toelichting over onze producten of heeft u gewoon een vraag? Wij staan u graag te woord.

  21 Apr 2019

  Desinfecteren met de snelheid van het licht

  Gaan robots de ruimte- en oppervlaktedesinfectie van isolatiekamers in ziekenhuizen overnemen? Als het aan Gom Zorg ligt, zou dat een re-ele optie kunnen zijn.

  De eerste positieve ervaringen met desinfectie via UVC-licht zijn er trouwens al, opgedaan in een Nederlands ziekenhuis en in een Brand-wondencentrum. Een pilot met no-touch desinfecteren bij een ander, vooraanstaand Nederlands ziekenhuis bevestigde de interesse van zie-kenhuiszijde.

  De robot, THOR UVC® geheten, is een krachtig mobiel desinfectiesys-teem voor ruimten en oppervlakten. De robot scant automatisch de ruimte, van vloer tot plafond, en levert de exacte dosis UVC-licht om gladde oppervlakten te desinfecteren. De UVC-straling beschadigt mi-cro-organismen blijvend. De robot rekent daardoor effectief af met bacteriologische en virologische verontreiniging. Wat een massale in-troductie nog enigszins in de weg staat, is dat UVC-desinfectie nog niet is opgenomen in de WIP-richtlijn. Tot 2016 was de WIP de normstel-lende instantie op het gebied van infectiepreventie. Door het stoppen van deze organisatie verouderen de richtlijnen op het gebied van in-fectiepreventie steeds meer.

  Geen nieuw principe

  Nieuw is het principe allerminst: UVC-straling wordt ook in andere sec-toren al gebruikt als desinfectiemethode. In Amerika en Engeland is ontsmetten op basis van UVC-licht in zorginstellingen ook al geaccep-teerd. Op een enkele na aarzelen Nederlandse ziekenhuizen nog, wat te maken heeft met de WIP-richtlijn. ‘Maar die richtlijn is uit 2009. Sinds-dien zijn er veel technologische ontwikkelingen geweest, zoals op het gebied van UVC-licht. Het gebruik is alleen nog niet opgenomen in de norm’, zegt Karina Nolte, als infectiepreventiespecialist van Tensen & Nolte verbonden aan het Kenniscentrum Infectiepreventie van Gom Zorg.

  Richtlijn, geen wet

  Overigens hoeft de toepassing van de norm ziekenhuizen er niet van te weerhouden om de robot welkom te heten. ‘De WIP-richtlijn is een richtlijn, geen wetgeving. Je mag afwijken van de richtlijnen, als het maar goed wordt onderbouwd en beargumenteerd. Dat hoeft geen probleem te zijn. Er zijn wetenschappelijke publicaties over de toepas-sing geweest, onder meer in The Lancet. Dat gaat over een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Centre of Disease Control in Amerika. Je moet er even moeite voor doen, je moet in de literatuur duiken.’

  Beheersbaar proces

  Wie bereid is die moeite te nemen heeft aan de robot een uitstekend alternatief voor de bestaande technieken. Nu nog gebeurt het desin-fecteren meestal nog handmatig, met een actieve chloor-oplossing, of door te vernevelen met waterstofperoxide. Karina: ‘Desinfecteren is een heel kritisch proces. Dat moet je eigenlijk kunnen standaardiseren en valideren. Iets wat handmatig niet goed mogelijk is. Met de UVC-robot kun je wel standaardiseren, valideren en protocolleren. Je maakt het proces beheersbaar.’

  Snelheid

  En nog een voordeel in vergelijking met de conventionele desinfectie-methoden is de snelheid: de THOR UVC® robot heeft voor een ruimte van het formaat eenpersoonskamer maar 30 tot 45 minuten nodig. Dit is sterk afhankelijk van de aanwezige inventaris. Vervolgens wordt het desinfectieproces volledig digitaal gearchiveerd. Een vooraanstaand Nederlands ziekenhuis, opdrachtgever van Gom Zorg, gaat voorals-nog een paar maanden proefdraaien om de ervaringen met de robot te finetunen.

  Geoffrey Nouws, senior account manager van Gom Zorg: ‘Wij volgen de resultaten aandachtig. Op basis van de ontwikkelingen bekijken we in hoeverre reiniging en desinfectie middels UVC een aanvulling is op onze werkorganisatie.’

  Op zoek naar een oplossing om bacteriën te bestrijden?

  Neem contact op!